greenfood.ro

  • Legumicultura reprezintă una dintre cele mai străvechi ocupaţii ale poporului român, iar legumele cele mai utilizate la prepararea hranei zilnice. Legumicultura este o ştiinţă care se ocupă cu studiul particularităţilor botanice şi biologice ale speciilor legumicole, relaţiile acestora cu factorii de mediu, particularităţile tehnologice în scopul atingerii potenţialului productiv al soiului sau hibridului, obţinerea unor producţii de înaltă calitate şi cu profit cât mai mare.
  • Pomicultura pe meleagurile româneşti are o tradiţie foarte veche, începuturile ei pierzându-se în negura timpurilor şi confundându-se cu însăşi existenţa poporului român. Deşi există o experienţă bogată în acest domeniu, uneori rezultatele productive sunt sub aşteptările cultivatorilor. Dinamica accentuată a dezvoltării pomiculturii este condiţionată de nivelul şi valoarea învăţământului precum şi a cercetării ştiinţifice din domeniu. Pagina aceasta a apărut ca o necesitate actuală, dacă se are în vedere lipsa tot mai pregnantă din librării şi biblioteci a lucrărilor fundamentale cu caracter tehnic şi în special din domeniul agricol.